• هنرمندان
   
  ردیف عکس نام ونام خانوادگی سابقه رشته
  1 خدیجه نژاد اکبری 10 سال گلیم بافی
  2 جواد یوسف نژاد 3 سال فیروزه کوبی
  3 فاطمه صادقی 20 سال گلیم بافی
  4 مهناز مختاری 5 سال رودوزی سنتی
  5 سکینه محمدقاسمی 4 سال رودوزی سنتی
  6 زهرا جعفری 20 سال گلیم بافی
  7 مهدی بدری 6 سال سفالگری سنتی
  8 عفت رحیمی 8 سال سفالگری سنتی
  9 اکرم قدرتی 9 سال گلیم بافی
  10 سعید نجبائی 17 سال معرق چوب
  11 حسین نعیمی 12 سال معرق چوب
  12 جواد اسپرهم 5 سال سفالگری سنتی
  13 فاطمه مرادیان محمدیه 20 سال نقاشی کاشی سنتی
  14 رضا قانعی 10 سال سفالگری دستی
  15   کبری احمدیان 4 سال نقاشی سنتی لعابدار
  16   سارا کرامتی 4 سال رودوزی الحاقی
  17   ندا کرامتی 3 سال رودوزی الحاقی
  18   شهربانو حمامیان 18 سال گلیم بافی
  19   معصومه سعادتی 3 سال گلیم بافی
  20   حسین ذاکری 2 سال منبت چاقویی
   
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق