• هنرمندان
   
  ردیف عکس نام و نام خانوادگی سابقه رشته ردیف عکس نام و نام خانوادگی سابقه رشته
  1 خدیجه نژاد اکبری 10 سال گلیم بافی 11 حسین نعیمی 12 سال معرق چوب
  2 جواد یوسف نژاد 3 سال فیروزه کوبی 12 جواد اسپرهم 5 سال سفالگری سنتی
  3 فاطمه صادقی 20 سال گلیم بافی 13 فاطمه مرادیان محمدیه 20 سال نقاشی کاشی سنتی
  4 مهناز مختاری 5 سال رودوزی سنتی 14 رضا قانعی 10 سال سفالگری دستی
  5 سکینه محمدقاسمی 4 سال رودوزی سنتی 15   کبری احمدیان 4 سال نقاشی سنتی لعابدار
  6 زهرا جعفری 20 سال گلیم بافی 16   سارا کرامتی 4 سال رودوزی الحاقی
  7 مهدی بدری 6 سال سفالگری سنتی 17   ندا کرامتی 3 سال رودوزی الحاقی
  8 عفت رحیمی 8 سال سفالگری سنتی 18   شهربانو حمامیان 18 سال گلیم بافی
  9 اکرم قدرتی 9 سال گلیم بافی 19   معصومه سعادتی 3 سال گلیم بافی
  10 سعید نجبائی 17 سال معرق چوب 20   حسین ذاکری 2 سال منبت چاقویی
   
   
   

سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق