• هنرمندان
   
  1
  خدیجه نژاد اکبری

  سابقه: 10 سال
  رشته:گلیم بافی
    8
  عفت رحیمی

  سابقه: 8 سال
  رشته: سفالگری سنتی
    15  کبری احمدیان

  سابقه: 4 سال
  رشته: نقاشی سنتی لعابدار
  2
  جواد یوسف نژاد

  سابقه: 3 سال
  رشته: فیروزه کوبی
    9
  اکرم قدرتی

  سابقه: 9 سال
  رشته: گلیم بافی
    16  سارا کرامتی

  سابقه: 4 سال
  رشته: رودوزی الحاقی
  3
  فاطمه صادقی

  سابقه: 20 سال
  رشته: گلیم بافی
    10
  سعید نجبائی

  سابقه: 17 سال
  رشته: معرق چوب
    17  ندا کرامتی

  سابقه: 3 سال
  رشته: رودوزی الحاقی
  4
  مهناز مختاری

  سابقه: 5 سال
  رشته: رودوزی سنتی
    11
  حسین نعیمی

  سابقه: 12 سال
  رشته: معرق چوب
    18  شهربانو حمامیان

  سابقه: 18 سال
  رشته: گلیم بافی
  5
  سکینه محمدقاسمی

  سابقه: 4 سال
  رشته: رودوزی سنتی
   
  12

     جواد اسپرهم

  سابقه: 5 سال
  رشته: سفالگری سنتی
    19  معصومه سعادتی

  سابقه: 3 سال
  رشته: گلیم بافی
  6
  زهرا جعفری

  سابقه: 20 سال
  رشته: گلیم بافی
    13

     فاطمه مرادیان محمدیه

  سابقه: 20 سال
  رشته: نقاشی کاشی سنتی
    20  حسین ذاکری

  سابقه: 2 سال
  رشته: منبت چاقویی
  7
  مهدی بدری

  سابقه: 6 سال
  رشته: سفالگری سنتی
    14

     رضا قانعی

  سابقه: 10 سال
  رشته: سفالگری دستی
       
   
   
   

سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق